Järnkors149 kr

Järnkors som snygg dekoration.

Den ena är dubbel och svartlackerad, den andra vanlig och obehandlad.

Mått: ca: 26x26.

"Järnkorset är ett utmärkelsetecken för tapperhet, som delades ut under Napoleonkrigen 1813–1815, Fransk-Tyska kriget 1870–1871, Första världskriget 1914–1918 och Andra världskriget 1939–1945.

Järnkorset har under senare tid blivit allt populärare inom masskulturen. Den började användas inom amerikanska subkulturer, och är idag i Sverige starkt kopplad till bil- och motorkulturen."