Burplattor, 2mm / 3mm

199 kr

Burplattor för folkrace eller annan motorsport.

Tillverkade av 2mm tjockt HC300 stål, alternativt 3mm DC01 stål.

Ett kit av totalt 12st plattor:
6st förstärkningsplattor, 11x12cm (132cm²).
6st fastsättningsplattor, 8x8cm (64cm²).

Totalt vikt 2mm ca. 1,9kg.
Total vikt 3mm ca. 2,9kg.

Fastsättningsplattorna kan väljas med eller utan skruvhål Ø8,2mm.

Utdrag ur Tekniska regler Folkrace 2020-2022

Fastsättningsplatta minst 36cm2 max 110cm2 Godstjocklekminst 2 mm/max 5 mm. Gäller på nybyggda bilar från 2017.
Förstärkningsplatta minst 120cm2  max 625cm2 Godstjocklek minst 2 mm/max 5 mm. Gäller på nybyggda bilar från 2017.

Uppbyggnad

- Endast olegerade stålrör är tillåtna. Rören ska ha en minsta diameter av 38 mm i kombination med godstjocklek 2,5 mm, denna förändring gäller bilar byggda från 1/8 – 2018. Olika dimensioner får finnas men aldrig understiga detta värde. 

Svetsinstruktioner:

- Svetsning ska utföras runt hela omkretsen på röret.
- All svetsning ska vara av hög kvalité med genomträngning.
- Huvudbåge (A) ska bestå av en rörlängd utan skarvar.
- Övriga rör som ingår i skyddsburen får skarvas med skarvhylsa max 20 cm/minst 10 cm st och skruvförband med 2 eller 4 bult. Kan även kompletteras med svets.
- Bultar ska ha högsta kvalitet, minst 8.8, och en minsta dimension av 8 mm.
- Skarvhylsan ska vara anpassad till det underliggande röret.
- Max 2 skarvhylsor per rör.
- Huvudbågen får bockas så att den följer B-stolpens invändiga kontur för att kunna infästas i tröskel eller golv.
- Huvudbågen får monteras max 10 cm framför B stolpen på tvådörrars bilar.
- För fyrdörrars bilar får huvudbåge ej sitta framför B stolpen.
- Framåtsträvorna får bockas så att dom följer A-stolpens invändiga kontur för att kunna infästas i tröskel eller golv.
- De ska ha jämna, kontinuerliga böjar utan spår av krusning eller utmattning.
- För kontroll av godstjocklek ska ett hål med diameter 6 mm finnas i huvudbåge resp. längsgående båge.
- Rören ska täckas med stoppning på de ytor som kan nås av huvud/hjälm. 

Infästning i karosseriet

- Under burens alla fastsättningsplattor (G) ska finnas en förstärkningsplatta (H).
- Plattor ska fästas med skruvförband och/eller svetsas fast. På varje rörände som ska fästas i karossen ska det finnas en fastsättningsplatta.
- För mått på plattor, se tabell på föregående sida.
- Infästningen mellan huvudbågen och chassit, får utgöras av 3 st. bult och mutter, med minsta dim. 8 mm, och/eller väl fast svetsas.
- Det är tillåtet att infästa huvudbågen i B-stolpen och längsgående båge (B) i A-stolpen.
- Denna infästning ska bestå av svets eller ett plattjärn.
- Infästningen mellan främre burdel och bakåtsträvor (D) får utgöras av 2 st. bult och mutter, med minsta dim. 8 mm, och/eller väl fast svetsas.
- Bakåtsträvans infästning i huvudbågen ska vara så nära taket som möjligt, och bakåt infästes den i hjulhusen, ej bakom hjulhusets centrum, för att ge maximal stadga åt huvudbågen.
- Bakåtsträvans övre kant får vid infästningen i huvudbågen ligga max 50 mm under nederkant på främre burrör. 2st diagonalsträvor d.v.s. ett kryss, ska sitta mellan huvudbågen och hjulhusen.
- Dessa rör ska monteras så nära bakåtsträvornas infästning i hjulhusen som möjligt, dock max 10 cm från dessa.
- Övre infästningspunkten av diagonalsträvorna ska fästas så nära som möjligt vid bakåtsträvans övre infästning, max 50 mm från bakåtsträvans övre infästning.
- Tvärgående rör i huvudbågen (I) kan utgöras av ett rakt rör som får svetsas i golv eller kardantunnel.
- Alternativt kan det vara tvådelat, och med samma fästpunkt som ovan.
- Detta rör ska monteras så lågt som möjligt, max 10 cm över golv/kardantunnel.
- Skyddsburen ska på förarsidan vara försedd med en sidosträva (F), vilket även får finnas på motsatt sida.
- Den ska monteras så att den ej hindrar förarens i och urstigning.
- Toyotastag rekommenderas på bilar med kraftigt lutande A-stolpe.
- Vid montering på lådor får lådornas höjd ej överstiga tröskelns invändiga höjd eller vara max 10 cm från underliggande karossplåt.
- Materialet i lådan ska vara minst 3 mm.
- Storleken på lådans tak får vara max 80 cm². Gäller på för bilar byggda från 2018-08-01.
- Vid nybyggnation ska förstärkningsplatta större än lådan, minst 120 cm² monteras under lådan.